1. Obszar działań

 

- organizacja i prowadzenie biblioteki.
2. Cele:
- efektywna organizacja pracy w bibliotece,
- doskonalenie pracy prowadzące do realizacji potrzeb użytkowników.
3. Zadania:
- prace techniczne,
- statystyka, sprawozdania,
- gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, selekcja księgozbioru oraz tworzenie baz danych.

4. Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
A
- organizacja stanowiska pracy,
- aktualizacja spisu lektur,
 akualizacja list i kartotek czytelników,
- prowadzenie kart czytelniczych,
- prowadzenie rejestru wypożyczeń,
- zaopatrzenie w materiały i druki biblioteczne,
- dbałość o ład i estetykę biblioteki.
B.
- opracowanie planu pracy,
- uzgodnienie z dyrekcją i księgowością budżetu biblioteki na rok szkolny 2013/ 2014,
- prowadzenie ewidencji i statystyki wypożyczeń indywidualnych, zespołowych, dziennych, miesięcznych, półrocznych, rocznych,
- sporządzenie wykazu czytelnictwa w szkole,
- sporządzenie sprawozdań w dzienniku,
- sporządzanie sprawozdań opisowych z działalności biblioteki wg. zapotrzebowania.


C.
- gromadzenie zbiorów drogą kupna, darowizny i in.
- opracowanie formalne, rzeczowe, techniczne nabytków,
- prowadzenie dokumentacji pracy: rejestru dowodów wpływów, dowodu ubytków, ksiąg inwentarzowych,
- prowadzenie dziennika biblioteki.

D.
- pomiar indywidualny aktywności cztelniczej.
1. Obszar działań:
- działalność informacyjna i dydaktyczno-wychowawcza.
2. Cele:
- przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej oraz wspomaganie programów nauczania i wychowania oraz edukację kulturalną.
3. Zadania:
- tworzenie przyjaznej atmosfery do zdobywania informacji oraz rozwijania zainteresowań.
4. Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
- wypożyczanie z wolnym dostępem do półek,
- kącik dla potrzebujących skorzystać z informacji,
Rozbudowa:
- księgozbioru podręcznego (uaktualnianie wydawnictw informacyjnych),
- lektur szkolnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej,
- pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych, bibliotecznych (pasowanie na czytelnika), konkursów oraz włączanie się do współpracy z nauczycielami.
Praca pedagogiczna z czytelnikami:
- biblioteczne lekcje tematyczne,
- informowanie nauczycieli polonistów i wychowawców o czytelnictwie uczniów,
- organizowanie wycieczek do bibliotek publicznych.
Rozpoznawanie zainteresowań użytkowników:

- objęcie szczególną opieką najmłodszych czytelników,
- przygotowanie do korzystania z bibliotek publicznych uczniów klas VI i uczniów klas gimnazjalnych.
Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykorzystania informacji z różnych źródeł poprzez:
- udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych,
- prowadzenie zajęć z zakresu korzystania ze zbiorów warsztatu informacyjnego biblioteki (encyklopedie, słowniki, poradniki),
- włączanie uczniów do prac na rzecz biblioteki (Aktyw biblioteczny).


CZĘŚĆ III
1. Obszar działań:
- współpraca ze środowiskiem.
2. Cele:
- wypracowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej na potrzeby uczniów i nauczycieli oraz uczestniczenie w życiu szkoły.
3. Zadania:
- współpraca ze szkołą,
- współpraca poza szkołą.
4. Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogami, nauczycielami przedmiotów,
- współpraca z Dyrekcją i działem księgowości w zakresie organizacji pracy i budżetu biblioteki,
- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Świebodzicach (wycieczki i lekcje biblioteczne).


Zaloguj

Zaloguj się

Nazwa *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wkrótce...

Brak wydarzeń

Dzwonki

1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:00 - 12:45
6. 13:00 - 13:45
7. 13:50 - 14:35
8. 14:40 - 15:25

Nasze certyfikaty