Półkolonia zimowa

w Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej

im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach.

 

Rekrutacja:

 • ·rekrutacja trwa do 10 stycznia 2018 r.
 • ·wnioski na udział w zajęciach należy pobrać od nauczycieli klas I-III
 • ·pisemne i czytelnie wypełnione wnioski należy składać u nauczycieli klas I-III
 • ·rekrutujemy uczniów szkoły podstawowej - pierwszeństwo w zapisach mają dzieci klas I-III rodziców pracujących
 • ·regulamin zajęć dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia w czasie ferii zimowych trwają dwa tygodnie od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 r.

w godzinach od 9.00 do 14.00.

 CELE:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez wspólną naukę, zabawę,
 • wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni,
 • rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy i twórczej aktywności
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

Regulamin zajęć w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach

1. Zajęcia odbywają się w czasie ferii zimowych: w dniach 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

2. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.

3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” oraz pokrycie kosztów zajęć (wyjazdy, wyjścia, materiały potrzebne na zajęcia) – 50 zł na tydzień.

4. Program i harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem ferii.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów organizacyjnych.

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców.

7. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy wartościowe uczestnika.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć.

9. Uczestnikom zabrania się:

• samowolnego opuszczania terenu szkoły

• samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren szkoły

• palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających

• niszczenia sprzętu

• stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej

10. Uczestnik zajęć ma prawo:

• do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy

• wnosić własne pomysły do realizowanego programu

• uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących zajęć

• uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach zajęć

W ramach zajęć przewidziano wycieczki oraz zabawy integracyjne, sportowe, plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne.


Zaloguj

Zaloguj się

Nazwa *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wkrótce...

Brak wydarzeń

Dzwonki

1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:00 - 12:45
6. 13:00 - 13:45
7. 13:50 - 14:35
8. 14:40 - 15:25

Nasze certyfikaty