PROGRAM PÓŁKOLONII

Organizator: Urząd Miejski w Świebodzicach, Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach

Termin: 26.06.2017 – 07.07.2017

Wychowawcy: Aleksandra Jabłońska, Jolanta Bieniasz (pierwszy tydzień), Magdalena Półtorak, Violetta Siwiak (drugi tydzień)

Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie z klas 0 – VI szkoły podstawowej Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych.

 Cele zajęć:

 • Kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Integracja zespołu.
 • Kształtowanie nawyku opieki nad młodszym.

Formy zajęć:

 • Gry i zabawy dydaktyczne.
 • Konkursy rysunkowe, muzyczne.
 • Projekcje filmowe (wyjazdy do kina).
 • Zajęcia komputerowe.
 • Gry i zabawy sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Wyjazdy na wycieczki i na basen .
 • Ognisko
 • Zajęcia terapeutyczne z elementami muzykoterapii .

Regulamin półkolonii w Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach

1. Półkolonie letnie odbywają się w czasie wakacji, w dniach 26.06.2017 – 07.07.2017.

2. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas „0” – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.

3. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest złożenie „Deklaracji uczestnictwa” oraz pokrycie kosztów zajęć (wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, materiały potrzebne na zajęcia) zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie.

4. Program i harmonogram półkolonii znajduje się na stronie internetowej szkoły (www.e-dukator.com.pl), jest też dostępny u opiekunów.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów organizacyjnych.

6. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców półkolonii.

7. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe uczestnika półkolonii.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii.

9. Uczestnikom półkolonii zabrania się:

• samowolnego opuszczania terenu szkoły

• samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren szkoły

• palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających

• niszczenia sprzętu znajdującego się w ośrodku

• stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej

10. Uczestnik półkolonii ma prawo:

• do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy

• wnosić własne pomysły do realizowanego programu

• uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących zimowiska

• uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach zimowiska

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII LETNICH

26.06.2017 – 07.07.2017

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00 do 14.00.

Koszt jednego tygodnia – 50 zł.

PIERWSZY TYDZIEŃ

1. DZIEŃ ORGANIZACYJNY ( 26.06. - PONIEDZIAŁEK)

Zapoznanie z programem półkolonii.

Omówienie zasad bezpieczeństwa.

Zabawy integracyjne.

Zajęcia plastyczno – techniczne.

Gry i zabawy ruchowe – zajęcia w sali gimnastycznej, zabawy na świeżym powietrzu itp.

2. DZIEŃ – WYJŚCIE NA BASEN W ŚWIEBODZICACH (27.06 – WTOREK)

Zajęcia rekreacyjne na basenie od godz. 10.00 do 11.00. Zbiórka pod szkołą – 9.00, wyjazd autobusem miejskim z przystanku koło szkoły. Na basen należy zabrać: strój kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki, legitymację. Powrót do szkoły (autobusem lub pieszo w zależności od pogody) – ok. godz. 13.00

3. DZIEŃ - SPORTOWY (28.06- ŚRODA)

Pogadanka na temat zdrowego trybu życia.

Najważniejsze jest zdrowie! - konkurs drużynowy

Zawody sportowe.

Gry i zabawy w grupach – zajęcia w sali gimnastycznej, zabawy na świeżym powietrzu, itp.

4. DZIEŃ – WYCIECZKA DO WOJSŁAWIC ( 29.06 - CZWARTEK)

Wycieczka do ogrodu botanicznego w Wojsławicach. Zbiórka pod szkołą – godz. 9.00, wyjazd – godz. 9.10. Spacer w grodzie botanicznym. Powrót pd szkołę – ok. godz. 13.30

5. DZIEŃ – MUZEUM BRONI I MILITARIÓW( 30.06. - PIĄTEK)

Przedstawienie historii i funkcji muzeum broni. Wyjazd do Witoszowa – godz. 10.00. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Powrót do szkoły – ok. 12.30.

Gry i zabawy w grupach – zajęcia w sali gimnastycznej, zabawy na świeżym powietrzu, itp.

DRUGI TYDZIEŃ

DZIEŃ I 3.07.2017 r. KREATYWNY PONIEDZIAŁEK

- warsztaty i konkursy plastyczne „Kolorowe domki” z wykorzystaniem materiałów recyklingowych i kreatywnych; warsztaty plastyczne: „Wakacyjne pejzaże”

- praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik;

- zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe, tj. planszowe;

- warsztaty kulinarne „Raffaello”- formowanie słodkich kulek kakaowych, obtaczanie w wiórkach kokosowych, wspólna degustacja;

-gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej z wykorzystaniem dostępnego sprzętu;

-gra terenowa „Agent”

- szukanie ukrytych zadań i zagadek rozmieszczonych w szkole i na terenie wokół szkoły. Zdobycie nagrody;

DZIEŃ II 4.07.2017 r. ODKRYWCZY WTOREK

-rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki autobusem i pieszo,

-wprowadzenie do tematyki „Zabytki Świebodzic”, -przejazd autobusem miejskim, zwiedzanie zabytków Świebodzic,

-deser w cukierni „Frąckowiak” lub lodziarni obok poczty,

-powrót pieszy lub przejazd autobusem do szkoły;

DZIEŃ III 5.07.2017 r. SMAKOWITA ŚRODA

-rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki autokarowej oraz zasad kulturalnego zachowania się, -wyjazd do „Smakostacji”

- przedsiębiorstwa ekologicznego w Świdnicy, poznanie zasad zbilansowanej diety, zdrowych nawyków żywieniowych, degustacja ekologicznych produktów lokalnych dostawców, wspólny piknik z lemoniadą i przystawkami,

-powrót autokarem do szkoły.

DZIEŃ IV 6.07.2017 r. BIESIADNY CZWARTEK

-przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej,

-wstępne informacje dotyczące wycieczki do „Namlikowa”, -przejazd autobusem miejskim,

-zapoznanie się z agroturystyką „Namlikowo” i jej właścicielami, wspólne biesiadowanie przy ognisku, degustacja lokalnych wyrobów, przejażdżka bryczką konną,

-powrót pieszo lub autobusem miejskim;

DZIEŃ V 7.07.2017 r. SPORTOWY PIĄTEK

- warsztaty i konkursy plastyczne „Zantagle”;

- zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe, tj. planszowe;

-turniej sprawnościowy na sali gimnastycznej, gry i zabawy na świeżym powietrzu- sznur, skakanie przez gumę, gra w klasy i inne;

-zajęcia komputerowe;

-wspólny posiłek- pizza z „Green Day”.


Zaloguj

Zaloguj się

Nazwa *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wkrótce...

Brak wydarzeń

Dzwonki

1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:00 - 12:45
6. 13:00 - 13:45
7. 13:50 - 14:35
8. 14:40 - 15:25

Nasze certyfikaty